ไมโครไพล์สามารถนำไปใช้ในอุตสาหกรรมก่อสร้างฐานรากอาคาร

แท่นขุดเจาะเป็นโครงสร้างที่มีอุปกรณ์ต่างๆ เช่น ท่อ สายเคเบิล ดอกสว่าน และปั้นจั่น ซึ่งจำเป็นในการสกัดสินค้าสำคัญ เช่น ปิโตรเลียม  ไมโครไพล์จากใต้พื้นผิวโลก แท่นขุดเจาะนี้จัดอยู่ในประเภทนอกชายฝั่งและบนบก  ไมโครไพล์โดยมีการขุดเจาะนอกชายฝั่งบนพื้นมหาสมุทร  ไมโครไพล์และการฝึกซ้อมบนบกเพื่อจัดการการขุดเจาะที่ทำบนบกนอกเหนือจากการสกัดน้ำมันปิโตรเลียมแล้ว ยังสามารถนำไปใช้ในอุตสาหกรรมก่อสร้างในการก่อสร้างฐานรากอาคาร

พื้นถนน สะพาน และสนามบินที่ต้องการฐานรากที่แข็งแรง นอกจากนี้ยังสามารถใช้ในการขุด  ไมโครไพล์การขุดเจาะ และการเจาะบ่อน้ำ แท่นขุดเจาะมีหลายประเภทและเลือกที่เหมาะสมที่สุดตามงานที่ทำอยู่  ไมโครไพล์การจำแนกประเภทของแท่นขุดเจาะสามารถทำได้โดยใช้ปัจจัย คุณลักษณะ หรือเทคโนโลยีต่างๆโดยอำนาจประเภทของกำลังที่แท่นขุดเจาะใช้สามารถกำหนดได้ว่าเป็นประเภทใด โดยทั่วไป คุณสามารถหาแท่นขุดเจาะเชิงกลที่ใช้คลัตช์

เมื่อถอดท่อเจาะออกจากรูชั่วคราวและขึ้นอยู่กับจำนวนท่อที่ต่ออยู่ในปั้นจั่น

ระบบส่งกำลัง และตัวแปลงแรงบิดที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซลของมันเอง เครื่องจักรไฟฟ้าคือชิ้นส่วนเครื่องจักรที่ขับเคลื่อนโดยใช้มอเตอร์ไฟฟ้าที่สร้างพลังงานในสถานที่ทำงานผ่านเครื่องยนต์สันดาปภายใน  ไมโครไพล์นอกจากนี้ยังมีแท่นขุดเจาะไฮดรอลิกที่ใช้พลังงานไฮดรอลิก  ไมโครไพล์แท่นขุดเจาะไอน้ำที่ใช้เครื่องยนต์และปั๊มที่ขับเคลื่อนด้วยไอน้ำ และแท่นนิวแมติกที่ขับเคลื่อนด้วยอากาศอัดโดยท่อการแบ่งประเภทของ Rig ใต้ท่อ ได้แก่  ไมโครไพล์แท่นเจาะเคเบิลที่ใช้สายเคเบิลเพื่อยกและวางดอกสว่าน แท่นเจาะธรรมดาที่ใช้ท่อเจาะพลาสติกหรือโลหะประเภทต่างๆ

เพื่อให้เหมาะกับการใช้งาน  ไมโครไพล์และแท่นเจาะท่อ col ที่ใช้ขดลวดท่อยักษ์และมอเตอร์เจาะรูลงตามความสูงการจัดหมวดหมู่ความสูงเกิดขึ้นเมื่อถอดท่อเจาะออกจากรูชั่วคราวและขึ้นอยู่กับจำนวนท่อที่ต่ออยู่ในปั้นจั่น ไมโครไพล์ แท่นเจาะเดี่ยวดึงท่อสว่านเจาะกระแทก ขณะที่แท่นเจาะคู่สามารถจับขาตั้งท่อที่มีท่อเชื่อมต่อสองท่อในปั้นจั่น แท่นวางแบบสามแท่นรองรับได้สามแท่น ในขณะที่แท่นแบบสี่แท่นสามารถรองรับท่อเจาะที่เชื่อมต่อกันได้สี่ท่อโดยวิธีเจาะเทคโนโลยี

แท่นขับด้านบนมีการหมุนเวียนและการหมุนรอบพื้นที่ด้านบน

การขุดเจาะแบ่งประเภทของแท่นขุดเจาะออกเป็นแท่นขุดเจาะแบบหมุนไม่ได้ไมโครไพล์ ไฮโดรลิค ซึ่งรวมถึงแท่นขุดเจาะบริการส่วนใหญ่และแท่นขุดเจาะโดยตรง นอกจากนี้ยังมีแท่นหมุนแบบตั้งโต๊ะที่สามารถหมุนได้โดยการหมุนท่อหกเหลี่ยมหรือสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่ระดับพื้นของสว่าน  ไมโครไพล์แท่นขับด้านบนมีการหมุนเวียนและการหมุนรอบพื้นที่ด้านบน

ของสว่านบนมอเตอร์ที่เคลื่อนที่ไปตามรางตามอุปกรณ์ปั้นจั่น  ไมโครไพล์ในขณะที่โซนิค rigs ใช้พลังงานการสั่นสะเทือนเพื่อให้สตริงสว่านก้าวหน้า คุณจะพบแท่นตอกที่ใช้แรงเคาะและแรงหมุน ไมโครไพล์โดยตำแหน่งปั้นจั่นแท่นขุดเจาะยังสามารถจัดประเภทตามตำแหน่งของปั้นจั่นขนาดใหญ่บนอุปกรณ์ ไมโครไพล์ มีแท่นขุดเจาะทั่วไปที่มีปั้นจั่นขนาดใหญ่อยู่ในแนวตั้งและแท่นขุดเจาะเอียงที่มีปั้นจั่นเอียงเป็นมุม 25 องศาเพื่อให้การเจาะแนวนอนทำได้สะดวก

 ไมโครไพล์