Category Archives: ประกัน AIA

คำจำกัดความทั่วไปและเคล็ดลับประกัน AIA สำหรับผู้ซื้อครั้งแรก

การเลือกแผนประกันสุขภาพที่เหมาะกับครอบครัวของคุณอาจเป็นเรื่องที่น่ากลัวแต่ก็ไม่จำเป็นต้องเป็น การทำความคุ้นเคยกับแผนประกันสุขภาพต่าง ๆ ที่มีให้สำหรับทั้งบุคคลและครอบครัวจะช่วยให้คุณสำรวจสาขาประกันสุขภาพและตัดสินใจอย่างชาญฉลาดเกี่ยวกับการประกันสุขภาพ ประกัน AIA อ่านต่อเพื่อเรียนรู้พื้นฐานการประกันสุขภาพวิธีการเลือกแผนประกันภัยที่ดีที่สุดสำหรับความต้องการของคุณขั้นแรกให้พิจารณาว่าประกัน AIA ระยะสั้นหรือระยะยาวเป็นสิ่งที่คุณต้องการหรือไม่

หากคุณว่างงาน แต่หวังว่าจะได้รับการว่าจ้างในอีกไม่กี่เดือนกับ บริษัท ที่ให้บริการประกัน AIA กว่าประกันสุขภาพระยะสั้นอาจเหมาะกับคุณ นอกจากนี้บาง ประกัน AIA ต้องการพนักงานใหม่เพื่อทำงานเป็นเวลาสามถึงหกเดือนก่อนที่พวกเขาจะได้รับสิทธิประโยชน์ด้านสุขภาพ ระยะสั้นสามารถเสนอความคุ้มครองชั่วคราวที่คุณต้องการ จากนั้นตัดสินใจว่าการประกันสุขภาพขั้นพื้นฐานหรือการดูแลสุขภาพที่ครอบคลุมจะตอบสนองความต้องการของคุณได้ดีขึ้นหรือไม่

การดูแลสุขภาพขั้นพื้นฐานแผนนี้ครอบคลุมการรักษาในโรงพยาบาล

การดูแลสุขภาพขั้นพื้นฐานแผนนี้ครอบคลุมการรักษาในโรงพยาบาลผู้ป่วยในและการผ่าตัดผู้ป่วยนอกในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุหรือการเจ็บป่วยที่สำคัญ เบี้ยประกันสุขภาพรายเดือนต่ำกว่าและมักเป็นทางเลือกสำหรับประกัน AIA ผู้ที่ต้องการความคุ้มครองในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยขั้นรุนแรงการดูแลสุขภาพที่ครอบคลุมแผนนี้ครอบคลุมการดูแลเชิงป้องกันการเยี่ยมชมของแพทย์ใบสั่งยาพร้อมกับการรักษาในโรงพยาบาลประกัน AIA และการผ่าตัดผู้ป่วยนอก ความคุ้มครอง

ด้านสุขภาพที่ครอบคลุมนั้นมีเบี้ยประกันรายเดือนที่สูงกว่าและโดยทั่วไปจะมีค่าใช้จ่ายร่วมต่ำในเวลาที่ได้รับการแต่งตั้งจากแผนนี้อาจเป็นทางเลือกที่ดีกว่าสำหรับผู้ที่ต้องจ่ายค่ารักษาพยาบาลประกัน AIA ซ้ำแผนประกันภัยรายบุคคลและครอบครัวที่มีอยู่แผนประกันสุขภาพมักจัดอยู่ในสองประเภทคือการชดใช้ค่าเสียหายหรือแผนการดูแลจัดการประกัน AIA  พวกเขาแตกต่างกันในเรื่องวิธีการชำระค่าใช้จ่ายความสามารถในการเลือกผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพและค่าใช้จ่ายนอกกระเป๋า

โดยทั่วไปคุณจะมีทางเลือกที่กว้างขึ้นของผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพ

โดยทั่วไปคุณจะมีทางเลือกที่กว้างขึ้นของผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพที่มีแผนประกันสุขภาพและค่าใช้จ่ายนอกระบบน้อยกว่าและเอกสารที่น้อยกว่าด้วยแผนประกันสุขภาพที่ได้รับการจัดการแผนการจัดการที่ดูแลองค์กรผู้ให้บริการที่ต้องการ และ POS แผนบริการเป็นแผนประกันสุขภาพที่จัดการทั้งหมดแผนชดใช้ค่าเสียหายภายใต้แผนนี้ ประกัน AIA จะจ่ายส่วนแบ่งค่าใช้จ่ายสำหรับการบริการ หลังจากที่พวกเขาได้รับใบเรียกเก็บเงิน

นี่อาจหมายความว่าคุณจะต้องจ่ายค่ารักษาพยาบาลเมื่อถึงเวลาให้บริการแล้วจึงขอเงินชดเชยจาก บริษัท ประกันสุขภาพของคุณเงื่อนไขการประกันสุขภาพเช่นเดียวกับประเภทอื่น ๆ ประกัน AIA ที่เต็มไปด้วยศัพท์แสงเฉพาะด้านของมัน ต่อไปนี้เป็นรายการคำศัพท์และความหมายที่หวังว่าจะช่วยให้คุณเข้าใจถึงเงื่อนไขการประกัน AIA LIFE ได้เป็นอย่างดีร้อยละของค่าใช้จ่ายทางการแพทย์ที่คุณต้องจ่ายหลังจากการประชุมจำนวนเงินที่นำไปหักลดหย่อนที่แนบมากับแผนของคุณ

รายละเอียดเพิ่มเติม: https://www.aialife.in.th/